• Skolen i Ryparken
Billedet på sidehoved

På Skolen i Ryparken har vi valgt en organisationsform - et Helhedstilbud, hvor undervisningsmæssige og pædagogiske aktiviteter i et stort omfang koordineres og integreres med henblik på etablering af et sammenhængende pædagogisk tilbud.

 
Helhedstilbudet bygger på de fordele og muligheder, der ligger i en tværfaglig indsats.
Samarbejdet lærere og pædagoger imellem er med hensyn til indhold, metode samt brug af kommunikationssystemer fuldt koordineret.
 
Samarbejdet tilrettelægges fleksibelt gennem hele dagen, således at de to personalegrupper indgår i afvekslende forløb, hvor de ud fra hver deres faglighed bidrager til en koordineret planlægning og afvikling af aktiviteter.
 
For hver enkelt elev udarbejdes der individuelle undervisnings- og handleplaner med henblik på dette koordinerede samarbejde.
 
Forældresamarbejdet er ligeledes koordineret og forenklet, idet alle forældre har en kontaktperson fra hver personalegruppe, som sammen formidler samarbejdet.
 

Skolen i Ryparken er blevet profilskole i udeskoleundervisning.

Udeskoleundervisning handler om sanselig og kropslig læring, 'hands on', fysisk bevægelse, motiverede elever, varieret undervisning, inddragelse af naturen og lokalmiljøet samt anvendelsesorienteret undervisning.


I skoleåret 2015/2016 har Skolen i Ryparken været igennem et stort udviklingsprojekt i samarbejde med DGI. Personalet har været på uddannelse og arbejdet med emnet på møder, pædagogiske dage samt i hverdagen ude i klasserne.

Skolen afholder i skoleåret 2016/2017 to temauger med udeskole, hvor eleverne har mulighed for at deltage i forskellige udeskole-aktiviteter med andre klasser.

 

 

 

 • ikon
  Stig Hansen den 29-08-2017
  Til forældre på Skolen i Ryparken
   
  Vejledning i grundskoler
   
  Alle elever i grundskoler modtager uddannelsesvejledning fra UU København

  Ungdommens Uddannelsesvejledning København
  Ungdommens Uddannelsesvejledning København – UU København – er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.
  UU København vejleder unge i København, fra de går i 8. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.


  Se alle oplysninger i bilaget.
 • ikon
  Stig Hansen den 16-08-2017

  Indbydelse til STU-info-aften.
  Kom og bliv klogere på, hvad en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er.
  Hør om vores tilbud i Københavns kommune.
  Tid:
  Torsdag d 16. november 2016 kl 17 til 20
  Sted:
  Hafnia Hallen, Julius Andersens Vej 6, 2450 København SV
  Program:
  Kl 17 til 18:             Generel information om STU
  Kl 18 til 20:             Besøg de forskellige uddannelsessteders stande             
  Der er vedlagt en liste over de forskellige udbydere og link til deres hjemmesider.
  Ud over det, er der link til Københavns Kommunes STU katalog over STU udbydere, der ligeledes er opdelt i kategorier.
  Hvis I har tid og lyst, er I også velkomne om dagen, fra 9 til 14, hvor de enkelte udbydere har en stand i Korsgadehallen.
   
  På gensyn
  UU København og STU-udbyderne.
  Vi vil sørge for, at der er lidt mad og drikke
  Tilmelding er ikke nødvendig.