• Skolen i Ryparken
Billedet på sidehoved

På Skolen i Ryparken har vi valgt en organisationsform - et Helhedstilbud, hvor undervisningsmæssige og pædagogiske aktiviteter i et stort omfang koordineres og integreres med henblik på etablering af et sammenhængende pædagogisk tilbud.

 
Helhedstilbudet bygger på de fordele og muligheder, der ligger i en tværfaglig indsats.
Samarbejdet lærere og pædagoger imellem er med hensyn til indhold, metode samt brug af kommunikationssystemer fuldt koordineret.
 
Samarbejdet tilrettelægges fleksibelt gennem hele dagen, således at de to personalegrupper indgår i afvekslende forløb, hvor de ud fra hver deres faglighed bidrager til en koordineret planlægning og afvikling af aktiviteter.
 
For hver enkelt elev udarbejdes der individuelle undervisnings- og handleplaner med henblik på dette koordinerede samarbejde.
 
Forældresamarbejdet er ligeledes koordineret og forenklet, idet alle forældre har en kontaktperson fra hver personalegruppe, som sammen formidler samarbejdet.
 

Den årlige talentkonkurrence har været afholdt på Skolen i Ryparken. Ti forskelllige artister og grupper gav den hele armen foran et entusiastisk publikum.

Efter at alle havde vist hvad de kunne kom vi til afstemningen og vinder blev Ismael, Jawad og Zachariya godt heppet frem af deres klassekammerater.

På billedet er det 1C der fremfører Old McDonald

 

 

Ingen aktuelle opslag