• Skolen i Ryparken
Billedet på sidehoved

På Skolen i Ryparken har vi valgt en organisationsform - et Helhedstilbud, hvor undervisningsmæssige og pædagogiske aktiviteter i et stort omfang koordineres og integreres med henblik på etablering af et sammenhængende pædagogisk tilbud.

 
Helhedstilbudet bygger på de fordele og muligheder, der ligger i en tværfaglig indsats.
Samarbejdet lærere og pædagoger imellem er med hensyn til indhold, metode samt brug af kommunikationssystemer fuldt koordineret.
 
Samarbejdet tilrettelægges fleksibelt gennem hele dagen, således at de to personalegrupper indgår i afvekslende forløb, hvor de ud fra hver deres faglighed bidrager til en koordineret planlægning og afvikling af aktiviteter.
 
For hver enkelt elev udarbejdes der individuelle undervisnings- og handleplaner med henblik på dette koordinerede samarbejde.
 
Forældresamarbejdet er ligeledes koordineret og forenklet, idet alle forældre har en kontaktperson fra hver personalegruppe, som sammen formidler samarbejdet.
 

Skolen i Ryparken er blevet profilskole i udeskoleundervisning.

Udeskoleundervisning handler om sanselig og kropslig læring, 'hands on', fysisk bevægelse, motiverede elever, varieret undervisning, inddragelse af naturen og lokalmiljøet samt anvendelsesorienteret undervisning.


I skoleåret 2015/2016 har Skolen i Ryparken været igennem et stort udviklingsprojekt i samarbejde med DGI. Personalet har været på uddannelse og arbejdet med emnet på møder, pædagogiske dage samt i hverdagen ude i klasserne.

Skolen afholder i skoleåret 2016/2017 to temauger med udeskole, hvor eleverne har mulighed for at deltage i forskellige udeskole-aktiviteter med andre klasser.

 

 

 

Ingen aktuelle opslag