• Skolen i Ryparken
Billedet på sidehoved

På Skolen i Ryparken har vi valgt en organisationsform - et Helhedstilbud, hvor undervisningsmæssige og pædagogiske aktiviteter i et stort omfang koordineres og integreres med henblik på etablering af et sammenhængende pædagogisk tilbud.

 
Helhedstilbudet bygger på de fordele og muligheder, der ligger i en tværfaglig indsats.
Samarbejdet lærere og pædagoger imellem er med hensyn til indhold, metode samt brug af kommunikationssystemer fuldt koordineret.
 
Samarbejdet tilrettelægges fleksibelt gennem hele dagen, således at de to personalegrupper indgår i afvekslende forløb, hvor de ud fra hver deres faglighed bidrager til en koordineret planlægning og afvikling af aktiviteter.
 
For hver enkelt elev udarbejdes der individuelle undervisnings- og handleplaner med henblik på dette koordinerede samarbejde.
 
Forældresamarbejdet er ligeledes koordineret og forenklet, idet alle forældre har en kontaktperson fra hver personalegruppe, som sammen formidler samarbejdet.
 

Skolen fejrer altid sin fødselsdag d. 21. september med en lagkagekonkurrence mellem alle klasser.

Der udvises altid stor fantasi og det eneste krav er at det skal være en kage i lag og at alt på kagen skal kunne spises.

I år var der bl. a. en OL lagkage, en pizzalagkage og en pandekagelagkage.

Vinderen blev 3C og på billedet ses Klaudiya med vandrepokalen der nu skal pynte i deres klasse det næste år.

 

 

 

Ingen aktuelle opslag